Вітаю Вас, Гість

Виховна робота в Старогутянській ЗОШ організовано з урахуванням основних положень Конституції України та "Концепції про права дитини", згідно з чинною нормативно-правовою базою.  

  Класні керівники разом з учнями працюють над такими виховними проблемами:

  • реалізація Програми та Концепції розвитку школи;
  • психологічна та соціальна адаптація дітей до навчання. Інтенсивний розвиток особистості шляхом включення в творчу діяльність;
  • розвиток творчої особистості, здатної до самореалізації і самовдосконалення;
  • упровадження системи превентивного виховання.

Завданнями виховної роботи є:

• набуття учнями школи соціального досвіду, формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;

• успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, залучення молоді до національної і світової культури;

• формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури;

• забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості.

Пріоритетним вважалося створення такої виховної системи школи, що дала можливість забезпечити всебічний і гармонійний розвиток особистості. Школа працює за еколого-натуралістичною моделлю під девізом «Пізнай довкілля, пізнаєш себе».

В основі цієї технології – виховання, у центрі якої знаходиться учень і навички його продуктивного спілкування з оточуючим середовищем. Лідери центрів учнівського самоврядування обирають напрям, над якими працюють протягом усього навчального року. Це такі напрями, як «Я і мій край », «Подвір’я мого навчального закладу», «Милосердя», «Школа здоров’я», «Обдарована дитина», «Трикутник».

Виховання молодого покоління – це не лише система цілеспрямованого й планомірного формування світогляду, ціннісних орієнтацій, почуттів, волі і характеру молоді, але  й адаптації її в соціальному середовищі. Виховувати дитину – це, передусім знати її душу, бачити й відчувати її індивідуальний світ. Низка різноманітних виховних колективних заходів націлена на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву. Виховувати в них естетичні смаки, розкривати нові таланти.

У школі створено систему виховання здорового способу життя, яка сприяє розвитку фізичних здібностей учнів. 

Виховна робота реалізується через:

1) Роботу класного керівника з учнями класу: виховні заходи, години спілкування, бесіди, інструктажі з ТБ.

2) Роботу учнівського  самоврядування.

3) Огранізацію дозвілля: свята, вечори, предметні тижні, декади, місячники. 

4) Організацію здорового способу життя: спортивні свята, секції, змагання. 

5) Роботу шкільних гуртків.

6) Роботу з батьками.

7) Пришкільний табір відпочинку.

Результатом грамотно організованої колективно-творчої роботи завжди є випускник, у якого сформовано достатній для забезпечення його самостійності в різноманітних сферах життєдіяльності рівень соціальної зрілості; це здорова ( фізично, духовно, психічно) людина творча особистість із розвиненою потребою в самореалізації й самовдосконалості, з гуманічним світоглядом і почуттям відповідальності за долю україни, її народу, людства.

Модель виховної роботи  Старогутянської ЗОШ Переглянути презентацію

Презентація шкільного євроклубу Переглянути презентацію

Робота учнівського  самоврядування Завантажити 

 Учнівський проект комітету  "Здоров'я" Завантажити  

 Презентація "Здоровий спосіб життя" Переглянути презентацію

Робота з батьками Переглянути презентацію.

Система роботи з батьками Завантажити

Пришкільний табір відпочинку Переглянути презентацію

План заходів до Дня Гідності та Свободи Завантажити

Виховний захід «СНІД – смертельна загроза людству!» Завантажити

Інтелектуальна гра-вікторина "Книголюби школи" Завантажити

Виховний захід "Подорож по країні Книгарії"Завантажити