Вітаю Вас, Гість

Прозорість та інформаційна відкритість

Копія Статуту закладу освіти, витяг з ЄДРПО  Завантажити

Свідоцтво про атестацію Завантажити

Структура та органи управління закладу освіти Завантажити

Кадровий склад навчального закладу згідно з ліцензійними умовами  Завантажити

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти Завантажити

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою  https://drive.google.com/drive/folders/1dJ3dpk4BdpodF1lfLDaXC4q_Uu4EN5CL?usp=sharing

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти  Завантажити

Мова освітнього процесу -  українська 

Наявність вакантних посад, порядо і умови проведення конкурсу на їх заміщення 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила прийому до закладу освіти Завантажити

Кошторис на 2017 рік і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів Завантажити

Кошторис на 2017 рік і фінансовий звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік Завантажити

Територія обслуговування, закріплена за навчальним закладом його засновником Завантажити

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості.

Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством